Vrije Oogst opereert vanuit het inzicht dat alles er al is en dat het belangrijk is om in het leven meer te zaaien en te oogsten. Aan de ene kant hebben mensen alle hulpbronnen in huis om te kunnen slagen. Aan de andere kant zijn er genoeg methoden om creativiteit, talent en resultaten te oogsten. Toch lijkt het er soms op dat we veel te druk bezig zijn, met van alles en nog wat, om de mogelijkheden voor succes te oogsten die zich elke dag voordoen.

Als academisch geschoolde probleemoplossers verbinden wij het beste van twee werelden. De harde kant van logica en waarneembare feiten waarmee je processen verbetert en meetbaar resultaat boekt. En de andere kant, van het hart, waarin ruimte is voor ieders unieke ervaringen, verlangene en talenten en dat wat ons verbindt. Vanuit die verbinding delen we onze jarenlange ervaring en onverminderd enthousiasme met NLP, Lean, systemisch en oplossingsgericht werken en diverse vormen van coaching: met iedereen die in contact wil zijn met wat werkelijk van betekenis is, voor jezelf, je organisatie of de wereld. Daarbij maken we doelbewust gebruik van de natuur als hulpbron.

Het geheim van succesvol zijn

Wij zijn nieuwsgierig naar hoe mensen, organisaties en natuurlijke systemen er juist wel of niet in slagen succesvol te zijn. Ieder vanuit zijn eigen unieke manier van doen en zijn. Hoe kun je duurzaam succesvol zijn, wat betekent dat voor jou, en wat kunnen je daar als uniek mens of team van leren? We geloven namelijk niet zo in standaardrecepten en ‘one size fits all’ benaderingen.

succesvol als in win-win… en kunnen leven vanuit je hart

Met succesvol bedoelen we als in win-win, vanuit een streven naar bewustwording met een blik op het geheel. Dus niet ten koste van jezelf, een ander of de leefomgeving. En succesvol als in stressvrij kunnen leven vanuit je hart in verbinding met de wereld.

Ons hele brein leren gebruiken

De belangrijkste sleutels voor succes en betekenisvolle verandering vind je in je brein. Hoe je denkt bepaalt immers alles: wat je waarneemt, hoe je je voelt, hoe je je in de wereld laat zien en hoe we ons tot elkaar verhouden. De neurowetenschap heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de werking van je zenuwstelsel. Daardoor kun je beter gebruik maken van de verschillende kwaliteiten van de linker- en rechterhersenhelft van het hoofdbrein, en de kwaliteiten van ons hart- en buikbrein. Zodat je het brein als geheel kunt inzetten voor de veranderingen die je wenst.

NLP: Zelfsturing en modelleren van wat er wel werkt

Waar neurowetenschap onze ‘hardware’ begrijpelijker maakt, geeft NLP zicht op onze veelal onbewuste ‘softwareprogramma’s’, zoals onze mentale voorkeuren en strategieën, waarden, overtuigingen en de oorzaken van (ongewenste) responsen. Zodra je met een NLP-bril naar de wereld kijkt, gaat de aandacht veel makkelijker naar wat er wel werkt en kun je ook achterhalen hoe.

Waar neurowetenschap onze ‘hardware’ begrijpelijker maakt, geeft NLP zicht op onze veelal onbewuste softwareprogramma’s

NLP biedt namelijk een manier om jezelf en anderen te modelleren: het in kaart brengen en zo nodig veranderen van mentale processen. Daarin onderscheidt NLP zich fundamenteel van andere modellen en is het een van de meest universeel toepasbare meta-methoden voor het vergroten van zelfsturing, veerkracht. Via NLP-modelleren (en het nauw daaraan verwante oplossingsgericht werken) zijn de afgelopen decennia wereldwijd talloze patronen blootgelegd om makkelijker en effectiever te leven en te werken. Vrij om te oogsten! Hierbij hanteren wij een eigen kernachtige en pure vorm van NLP.

Lean: Organisatie ontwikkeling en waardecreatie

Voor mensgerichte ontwikkeling van teams en organisaties geeft de Lean-bril een beproefd perspectief op duurzaam succes. De essentie van Lean is om het aanpassings- en leervermogen van mensen en teams voortdurend te verbeteren, waardoor de kwaliteit vanzelf omhoog gaat. Vanuit de zuivere uitgangspunten, zoals gemodelleerd van Toyota, leren leiders steeds beter zien hoe je samen als bedrijf een bovengemiddelde winstgevendheid kunt combineren met respect voor mensen en duurzaamheid. En daarmee je veerkracht en crisisbestendigheid als organisatie verveelvoudigt. Lean zoals Toyota het voorleeft, is voor ons het inspirerende voorbeeld dat het kan om met een heel systeem vooruitgang te boeken. En net als bij NLP is er ook met het Lean gedachtegoed veel waardevols om vrij te oogsten.

Veranderen, verbeteren en is dat ook GELUKT?

Zinvolle organisatie ontwikkeling gaat altijd gepaard met persoonlijke ontwikkeling. Binnen organisaties kan snel helder zijn wat de richting is, welke (verbeter-)doelen echt belangrijk zijn. Bovendien levert de praktijk feedback of er ook voortgang wordt geboekt. Bij persoonlijke verandering en coaching ligt dat vaak anders, omdat zich daar veel op onbewust niveau afspeelt in je innerlijk landschap.

kruisbestuiving tussen NLP en Lean biedt waardevolle nieuwe mogelijkheden

In dat opzicht heeft kruisbestuiving tussen NLP en Lean tot waardevolle nieuwe mogelijkheden geleid voor beide kanten, bijvoorbeeld in de vorm van Kata-coaching. Om kwaliteit in persoonlijke begeleiding te kunnen waarborgen en verbeteren, werken wij met feedback informed training en een eigen (gemodelleerde en wetenschappelijk gevalideerde) benadering voor persoonlijke begeleiding, die we GELUKT noemen.

Zinvolle ontwikkeling begint bij jezelf

In de loop der decennia hebben wij vele opleidingen gevolgd en tools en methodieken door onze handen laten gegaan – soms met de meest verleidelijke claims. Daarbij zijn we tot de essentie gekomen van wat werkt. En tot het inzicht dat de belangrijkste succesfactor in duurzame en respectvolle verandering degene is die – wel of niet – wil veranderen. Jij dus. Hoe je als persoon, teamlid of leider tegen verandering aan kijkt, vormt de primaire focus van om het even wat voor veranderingstraject. Van daaruit helpen we ieder vrij te oogsten uit de vele methodieken die wij en onze partners verder nog in huis hebben. We komen graag bij je langs.

(187 keer bekeken, 1 keer vandaag)