Wie op zoek is naar een manier om effectieve persoonlijke verandering te realiseren, verdwaalt al snel in een wirwar van opties. Er zijn honderden methoden, met forse claims op succes en dikwijls geënt op valse hoop. Gelukkig heeft gedegen onderzoek inmiddels vastgesteld dat de methodiek of interventie er feitelijk niet toe doet. Wat blijkt? Alles staat of valt met de juiste benadering die een begeleider hanteert ten aanzien van een cliënt of student en de gekozen interventie. Vrije Oogst modelleerde deze benadering en we noemen het: GELUKT: FIT voor verandering.

GELUKT is een universeel vertrekpunt voor persoonlijke begeleiding in elke context. Samen met FIT, twee eenvoudige feedback-formulieren voor training en coaching, maakt het optimaal gebruik van het idee dat mensen alle hulpbronnen in huis hebben om te slagen. GELUKT gaat uit van gezond verstand, oprechte verbinding, voortschrijdend inzicht en empowerment. Het geeft een begeleider de ruimte vanuit eigen expertise en ervaring te werken, vooropgesteld dat het aansluit bij de ideeën van de cliënt.

GELUKT gaat uit van gezond verstand, oprechte verbinding, voortschrijdend inzicht en empowerment.

GELUKT is een effectieve 6-staps-benadering die de cliënt en diens vraag centraal stelt in een proces dat erop gericht is zelf te leren ontdekken hoe je verder kan komen. Omdat het uitgaat van wat er wel werkt, verhoogt het zelfreflectie, eigenwaarde en veerkracht. Door de inzet van een eenvoudige gevalideerde feedbackmethode (FIT) wordt de kwaliteit van de begeleiding aantoonbaar verder verbeterd. Feedback over de voortgang die de cliënt ervaart en over de relatie met de begeleider. 

De zes stappen zijn te onthouden aan de letters van GELUKT en zijn als volgt:

1. Geef het negatieve wel een plek, maar geen onnodige aandacht. 

2. Erken wat er wel goed gaat en leer positief betekenis geven.

3. Laat iemand een tijdje meelopen op het pad van verandering.

4. Utiliseer de eigen ideeën over verandering.

5. Kies samen een methode waar de cliënt zich goed bij voelt en ga in de actie!

6. Toets de voortgang en: ‘tel je zegeningen’.

Deze eenvoudige structuur voor ‘meta-coaching’ maakt maximaal gebruik van de belangrijkste factor in het verandertraject: de cliënt zelf. Het creëert mentale ruimte door het negatieve tijdelijk te parkeren, met het vertrouwen dat daar in stap 4 en 5 ook aandacht voor zal zijn. Het rekent af met negatieve labels en andere ‘invaliderende’ oordelen over vermeend dis-functioneren. En het legt bloot op welke wijze de cliënt zelfstandig in staat is gebleken, ondanks alle mogelijke tegenspoed, stand te houden als held tijdens zijn eigen heldenreis of ‘hero’s journey’. Ook voorkomt het dat oplossingen of stokpaardjes van een begeleider uiteindelijk zelf het probleem worden. Of dat er dingen over het hoofd worden gezien, die niet binnen het standaard oplossingskader van de begeleider vallen.

Best Practices in Coaching en Training

De stappen spreken verder voor zich en kunnen in alle openheid met de cliënt gevolgd worden. Ze worden nader diepgaand uitgewerkt binnen onze coaching en trainingen voor professionele change agents: mensen die anderen willen helpen effectiever hun doelen te bereiken op basis van de hulpbronnen die ze al bij zich hebben. Vrije Oogst combineert best practices uit de coaching- en (NLP) trainingswereld, met als doel daadwerkelijke kwaliteitsverbetering en duurzame resultaten helpen mogelijk maken. Maar ook zonder verdere verdieping kan iedereen met enige ervaring in het begeleiden van mensen direct met bovenstaand rijtje aan de slag. We hopen dat steeds meer begeleiders deze uitgangspunten zullen toepassen om de kwaliteit en resultaten van hun begeleiding te verbeteren.

CREDITS: What’s right with you?

GELUKT is voor 90% gebaseerd op het waardevolle onderzoekswerk van onder andere Scott Miller en Barry Duncan, auteur van veelzeggende titels als ‘What’s Right With You’ en ‘The Heroic Client’. Samen met een team wetenschappers onderzochten zij sinds de jaren 1990 wat er wel werkt binnen therapeutische verandering. Zij toonden op basis van wereldwijde studies aan dat de gebruikte interventie er feitelijk niet toe doet. Ook ontwikkelden zij op basis van de Solution Focused Therapy (SFT) een eenvoudige oplossingsgerichte FIT-methode om de resultaten van change agents via ‘client feedback’ drastisch te verbeteren. Eerder publiceerden we hierover het artikel Kwaliteitsverbetering draait om Feedback, waarin we pleiten voor een algemenere toepassing van deze methodiek voor kwaliteitsverbetering binnen (NLP) trainingen en coaching.

FIT: Feedback Informed Transformation

De FIT-methode bestaat uit slechts twee keer vier schaalvragen en is waardevol binnen ieder persoonlijk begeleidingstraject. Deze methode gebruiken wij voor de context van onze eigen trainingen en coaching en wordt via CORE NLP gratis beschikbaar gesteld aan Fellow change agents. De officiële formulieren zijn gratis verkrijgbaar via Scott Miller.

(179 keer bekeken, 1 keer vandaag)