Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol als ze werk kunnen doen wat dicht bij ‘hun ware aard’ ligt. Dat zijn activiteiten waar je van nature talent voor hebt, waardoor je er energie van krijgt. Helaas doen mensen nogal eens werk wat niet zo goed bij ze past en dus juist veel energie van ze vraagt. Weten waar je talent voor hebt maakt het mogelijk hierin bewuster keuzes te maken. Vrije Oogst kan je hierbij helpen, bijvoorbeeld met een Talent Motivatie Analyse (TMA).

Makkelijk kunnen leren maar niet weten waar je talent ligt. Dat leidde bij mij tot wisselende banen, perfectionisme, tevreden bazen, maar ook een steeds groter energielek. Met als gevolg steeds minder denkruimte om te ontdekken wat ik nu werkelijk wilde. Een sabbatical in 2002 vormde voor mij een keerpunt. Sinds die tijd help ik mensen de aandacht te richten op de dingen die wel werken. Want die zijn er altijd. Net zoals iedereen talenten heeft.

“Iedereen heeft talenten, altijd.”

Tijdens een coachingstraject kunnen we op jouw verzoek een of meer methoden inzetten, waaronder de wetenschappelijk gevalideerde MBTI-methodiek of een TMA. Vrije Oogst is voor beiden officieel gecertificeerd.

TMA behelst een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analysemethode van jouw specifieke drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden ten aanzien van je werk. De oogst is dat je daarna veel beter weet en begrijpt wat jou energie oplevert en hoe je daar makkelijker rekening mee kunt houden. Wat energie kost is vanuit ervaring vaak beter bekend en net zo belangrijk om rekening mee te houden, bijvoorbeeld om tijdig gas terug te nemen, leren om aanvullende hulpbronnen in te zetten danwel een burn-out te voorkomen.     

De TMA of Talent Motivatie Analyse is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om het (toekomstige) functionele gedrag van mensen te kunnen inschatten binnen de context van een uit te voeren functie. Het is gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry Murray (1938) en jarenlange praktijkervaringen.

Tijdens de analyse worden 44 talenten, 48 competenties en maximaal zes cognitieve factoren gemeten. De TMA brengt ontwikkelmogelijkheden aan het licht, maakt inzichtelijk in welk soort werk je het meest tot je recht komt, waar je energie van krijgt en legt tevens de relatie tussen talenten en competenties. Het profiel kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 

 
 
 
De werkwijze

Het werkt heel eenvoudig: je ontvangt een linkje om via internet een vragenlijst in te vullen, gewoon thuis of op je werk. Deze bestaat uit 312 meerkeuze vragen en neemt ongeveer een uur in beslag. De uitkomsten worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. De hieruit voortvloeiende analyse wordt vervolgens met je besproken in een persoonlijk ontwikkelgesprek van ongeveer 1,5 uur.

Afsluitend ontvang je een genuanceerde rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd: er is geen goed of slecht maar slechts een objectief beeld van je drijfveren en talenten en hoe je die kunt inzetten.

“er is geen goed of slecht, alleen een objectief beeld van je drijfveren en talenten”
 

Aanvullende mogelijkheden
Aanvullend op de TMA kun je je ontwikkelingsmogelijkheden verder in beeld brengen met een 360 graden feedback. Dit werkt alleen wanneer je je in een plezierige ‘voedende’ werkomgeving bevindt. Het behelst een observatie van 3 tot 5 mensen die je kent en aan wie een aantal vragen worden voorgelegd die gaan over hoe ze jou in werksituaties ervaren. Je krijgt hiermee niet alleen een beeld van je aanleg voor diverse competenties, maar ook in het daadwerkelijk getoonde competentieniveau. Zodat je nog beter ziet waar je makkelijk verder kunt ontwikkelen; het laaghangende fruit plukken..

Tenslotte biedt TMA nog een interessante online capaciteitenanalyse. Deze geeft een goed beeld van je intellectuele niveau. De resultaten van de capaciteiten analyse worden afgezet tegen normgroepen op middelbaar en hoger niveau.

 


Kiezen in geval van twijfel
In de afgelopen jaren hebben we veel ervaringen opgedaan met diverse gangbare instrumenten ter ondersteuning van loopbaanbegeleiding en persoonlijke groei. Ook daarin is kiezen niet gemakkelijk. Onze manier om dat te doen was om zelf een profiel te laten afnemen door een gecertificeerde partij. Zo deden we positieve ervaringen op met oa SIMA, MBTI, Insights Discovery (een model dat sprekend lijkt op DISC), MindSonar, Reiss Motivation Profile (RMP) en TMA.

Op basis van onze ervaringen hebben we gekozen voor MBTI en TMA voor ondersteuning van persoonlijke groei en loopbaanbegeleiding. Doorslaggevend bij TMA was het feit dat er een consistentie-meting in zit, die aangeeft hoe betrouwbaar de uitslag is.

“Doorslaggevend bij de keuze voor TMA was het feit dat er een consistentie-meting in zit”

Wanneer iemand bijvoorbeeld richting een burn-out zit, of anderszins minder goed in zijn vel zit, dan zullen de resultaten van een instrument altijd minder waardevol zijn, hetgeen hiermee goed wordt ondervangen.

 

Vragen? Bel of stuur een (app) berichtje naar 06 – 136 01 96 of marjolijn@vrijeoogst.nl.

(465 keer bekeken, 1 keer vandaag)