Bij Vrije Oogst stellen we onze theoretische NLP-kennis via twee e-boeken kosteloos beschikbaar aan iedereen die zijn of haar NLP-kennis wil opfrissen en verrijken. Dit artikel schijnt een licht op de uitgangspunten van ons unieke NLP-format en geeft een indruk van de inhoud van het boek bij de NLP Practitioner.

Bij onze trainingen staat het ervaren centraal, omdat we dan pas echt nieuwe inzichten en mogelijkheden ontdekken. Daarom opereren we vanuit zo’n bijzondere plek in de vorm van een retreat en in zulke kleine groepen. En daarom krijg je tijdens de training geen theorieboek en vragen we je bij voorkeur zo min mogelijk op te schrijven. Dat heeft alles te maken met onze neurologie, hoe je het snelste leert en optimaal van beide hersenhelften gebruik maakt. En naderhand kun je alles rustig nalezen in ons e-book ‘Gelukkig in je bubbel’. En na de Master Practitioner in het vervolg e-book ‘Meester van Betekenis.’ 

Het gratis te downloaden e-book bevat alle theorie en achtergronden bij onze NLP Practitioner. We stellen het vrij beschikbaar omdat NLP voor ons een ruimhartige uitnodiging betekent om in het leven meer gebruik te maken van wat er al is en wat er wel werkt. Bij deze nodigen wij ook jou daartoe uit!

In het boek borduren we voort op vele inspiratie- en kennisbronnen, zowel binnen als buiten het NLP-veld. Ten eerste om ze in dankbaarheid te eren, ten tweede om ze te delen zodat anderen ook meer context krijgen en dichterbij de bron kunnen komen. We nodigen je uit het boek vanuit dezelfde intentie te gebruiken zoals je goed dunkt, en om suggesties voor verbetering of verrijking met ons te delen voor volgende versies, omdat het boek een ‘work in progress’ is.

Het eerste hoofdstuk, waarin we de uitgangspunten van onze NLP trainingen beschrijven, wordt hieronder samen met de inhoudsopgave weergegeven:

 

Hoofdstuk 1 Welkom bij Vrije Oogst

Vrije Oogst gaat ervan uit dat alles er al is en dat NLP de perfecte uitgangspunten en technieken aanreikt om makkelijker te oogsten uit wat het leven te bieden heeft. Vrije Oogst leidt mensen op tot NLP Practitioner, NLP Master Practitioner en NLP Trainer volgens een eigen format.

In dit eerste hoofdstuk worden de uitgangspunten toegelicht waarop ons NLP-format is gestoeld. Wil je liever direct de materie induiken, ga dan verder naar het volgende hoofdstuk.

 

Een NLP-opleiding bij Vrije Oogst

Als je nog geen NLP-opleiding hebt gevolgd, gunnen we je die ervaring eerst. Bij voorkeur start je een NLP Practitioner zonder enige voorkennis, behalve wat het leven je heeft geleerd. Een mogelijk geruststellende gedachte zoals ‘ik weet het al’ kan het proces om iets nieuws te leren in de weg staan. Het echte leerproces vindt plaats tijdens de zes aaneengesloten trainingsdagen op basis van je eigen ervaringen, praktijkvoorbeelden en de vele oefeningen die niet in deze map worden beschreven. Ook als het al lang geleden is dat je een Practitioner opleiding volgde, of wanneer de opleiding voor je gevoel teveel op het verwerven van cognitieve kennis was gericht, kun je overwegen jezelf zo’n ervaring te gunnen.

De NLP-opleidingen van Vrije Oogst weerspiegelen het antwoord van ons, Angélique de Graaff en Paul Flier, op die ene centrale vraag waar NLP om draait: Wat werkt wel? Onze jarenlange ontdekkingstocht, die we grotendeels onafhankelijk van elkaar maakten en nog steeds voortduurt, heeft onder andere geleid tot de volgende uitgangspunten:

  • Aandacht voor de bijdragen van alle drie de grondleggers van NLP
  • Werking en samenwerking van onze linker- en rechterhersenhelft
  • Leeromgeving in de natuur of op een plek waar eeuwenoude cultuur valt te beleven
  • Synergie van verschillende complementaire duo-trainers die NLP willen (voor) leven
  • Kerncurriculum o.b.v. consensus binnen de wereldwijde NLP-community
  • Toepassing uitgangspunten CoreNLP en de FIT-methodiek voor kwaliteitsverbetering

Vrije Oogst staat voor een frisse, pure en kernachtige benadering van NLP in overeenstemming met de laatste neurowetenschappelijke inzichten. We leggen de nadruk op onbewust en ervaringsgericht leren en minder dan gemiddeld op het verwerven van cognitieve kennis. Die kun je naderhand uit deze of vele andere beschikbare bronnen opdoen. Trouw aan NLP’s essentie gaan we uit van wat er wel werkt en hechten we weinig waarde aan het inhoudelijk analyseren en delen van probleemverhalen. NLP is geen therapie maar een communicatiemodel. Daarom zijn onze trainingen snel, effectief en leuk en bijven er nog maanden later kwartjes vallen.

 

NLP en onze hersenhelften

De match tussen NLP en de werking van onze linker- en rechterhersenhelft vormt een rode draad in onze trainingen en komt ook in deze manual af en toe ter sprake. Deze stevige verankering in de neurologie helpt cursisten niet te verdwalen in de verhalen die de wereld, en dus ook de NLP-wereld, rijk is. We maken hierbij dankbaar gebruik van de fascinerende en praktische inzichten uit The Master and His Emissary [2009] van Iain McGilchrist, welke ook door NLP-grondlegger John Grinder van harte wordt aanbevolen.

 

Zelf leren vrij te oogsten

Als hoger opgeleiden kennen we de keerzijdes van veel theorie en cognitieve conditionering maar al te goed. Wij geloven dat onze cursisten het meest gebaat zijn bij een selecte, goed verankerde ervaringsbasis rondom de fundamenten van NLP. Om die reden wordt er geen handleiding tijdens de training gebruikt die de aandacht steeds weer van de ervaring weg kan leiden (met uitzondering van enkele handouts voor oefeningen). Ook wordt cursisten aangeraden zo min mogelijk aantekeningen te maken en te vertrouwen op – en genieten van – hun ervaring in het moment. Wie wil kan daarna zelf de enorme overvloed aan vrij beschikbaar NLP-materiaal naar waarde schatten en daaruit vrij oogsten. In vergelijking met langer durende NLP-opleidingen, zoals die wijzelf jarenlang en onafhankelijk van elkaar gevolgd en gedoceerd hebben, is dit een fundamenteel verschil in aanpak. Een aanpak die ons inziens beter past bij deze tijd.

 

Succesvolle wildgroei en een standaard NLP-curriculum

De afgelopen vijftig jaar is NLP uitgegroeid tot een van de grootste successen op het vlak van no-nonsense communicatie-trainingen en zelfhulp. Waar veel methoden opkomen en na een tijdje de marge opzoeken, is na een halve eeuw duidelijk dat NLP de tand des tijds goed doorstaat. (Dit boek zal hopelijk duidelijk maken waarom en met name waarin NLP – als ´meta-benadering’ – zo verschilt van andere methodieken, danwel andere methodieken overstijgt en insluit. We kiezen hier bewust voor de bewoording ‘goed doorstaat’ in plaats van ´glansrijk’ vanwege de controversiële kant van NLP die een logisch gevolg zijn van diezelfde wildgroei. Immers: ‘Een hamer is een prachtig werktuig, maar in handen van een dwaas kunnen er rare dingen gebeuren.’)

Dankzij het ontbreken van een regulerende instantie, heeft het groeiende succes ook tot een wildgroei aan opleidingsformats geleid. Ieder creëert een eigen mix of volgt trouw het format van een leermeester. Maar op welke uitgangspunten is dat dan gebaseerd? NLP wordt vaak vermengd met andere zaken, hetgeen de oorspronkelijke boodschap verwatert en vertroebelt. Op zich niks mis mee, zolang mensen erbij geholpen zijn en de onderwerpen helder gekaderd worden. In het kader van kwaliteit, onderlinge uitwisselbaarheid en duidelijkheid over wat je als cursist kunt verwachten, zou zoiets als een standaard-curriculum wel handig zijn.

Sinds 2018 is er meer helderheid over de vraag: wat hoort er nu eigenlijk thuis in een NLP (Master) Practitioner? We sluiten ons dankbaar aan bij het initiatief van de NLP Leadership Summit die zich in 2018 over deze vraag heeft gebogen. Binnen deze wereldwijde groep van senior NLP-trainers, waar onze trainers ook lid van zijn, is in 2018 een omvangrijke inventarisatie en stemming georganiseerd om te achterhalen wat er nu wel en niet NLP is.

Vrije Oogst heeft ervoor gekozen in elk geval die onderwerpen te behandelen waar minimaal 85% van de leden van de NLP Leadership Summit van vindt dat het ‘bij NLP hoort’. Dit kerncurriculum ‘LS85’ is weergegeven in het laatste hoofdstuk.

 

De unieke invloed van de drie grondleggers van NLP

Als uitbreiding op deze ‘hedendaagse consensus’ als leidraad, kiezen wij ervoor om elk van de grondleggers apart te eren en het kerncurriculum te verrijken met unieke onderwerpen van elk van hen. Zowel Pucelik als Bandler en Grinder leggen accentverschillen die een plek verdienen, het grotere plaatje helpen verduidelijken en dogmavorming helpen voorkomen. Binnen onze trainingen wordt aandacht geschonken aan ieders uitzonderlijke bijdrage, alsmede aan Robert Dilts die –  vanwege zijn bijdragen aan en ontwikkelingen binnen NLP – een geheel eigen plek inneemt. Dilts behoorde tot de zogenaamde ‘meta-kids’: de studenten die begin jaren 70 aan de Universiteit van Santa Cruz alle ontdekkingen van de drie grondleggers toetsten. Hun bevindingen over ‘wat wel werkt en wat niet’ zouden hun weg vinden in ‘Meta’, de voorloper van NLP en vanzelfsprekend uiteindelijk in NLP.

 

CoreNLP en Feedback Informed Training

Met de bovengeschetste benadering van NLP volgen we de uitgangspunten van CoreNLP, een groeiende groep NLP-beoefenaars die een integere NLP-toepassing uitdragen, gebaseerd op persoonlijke verantwoordelijkheid en collectieve intelligentie. Ook werken we met de beproefde FIT-methode voor kwaliteitsverbetering binnen de relatie trainer-cursist en coach-cliënt. FIT staat voor Feedback Informed Training, een methode die is gemodelleerd van het Centre for Therapeutic Excellence. Frank Pucelik en Robert Dilts zijn als (Advisory) Fellows aan CoreNLP verbonden, evenals onze trainers. De uitgangspunten van CoreNLP zijn beschreven in een manifest en weergegeven in het laatste hoofdstuk en op www.corenlp.org.

 

Vrij oogsten

Alles wat we met taal een naam geven, benoemen en betekenis geven, is een metafoor die naar een diepere laag verwijst. Vrij oogsten houdt in dat je je kunt verwonderen over dat wat zich aandient. Dat je kunt kiezen hoe je reageert op wat er gebeurt. Dat je steeds vaker de keuzes maakt die je een positieve stemming opleveren, keuzes die je helpen in je voortgaande ontwikkeling. Keuzes waarmee je je ‘gelukkig in je bubbel’ kunt voelen, als je dat wilt. Wij wensen je een Vrije Oogst!

 Angélique de Graaff & Paul Flier, april 2020

 

Inhoud ‘Gelukkig in je Bubbel’ (133 pagina’s)

Je kunt het e-book hier gratis downloaden.

 

(758 keer bekeken, 1 keer vandaag)

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *