Wat hoort er volgens NLP trainers wereldwijd in een NLP-opleiding? NLP borduurt voort op het krachtige uitgangspunt uit de algemene semantiek: De kaart is niet het gebied. Kort gezegd betekent dat dat niemand de werkelijkheid waarneemt; iedereen maakt zijn of haar eigen model of kaart van de wereld. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er vele verschillende kaarten en benaderingen bestaan van het gebied dat we NLP noemen. En dat geeft de vrijheid de eigen kaart met aandacht en kwaliteit vorm te geven.

Kernachtig en stimulerend

Vrije Oogst staat een pure en kernachtige benadering van NLP voor, waarin de nadruk ligt op onbewust en ervaringsgericht leren en minder dan gemiddeld op het verwerven en kunnen reproduceren van cognitieve kennis. In vergelijking met veel andere opleidingen, met inbegrip van de trainingen die wij zelf gevolgd en jarenlang gedoceerd hebben, is dit een fundamenteel verschil in aanpak wat ondermeer leidt tot meer plezier en vrijheid in het leren. Daarnaast kiezen we doelbewust voor een leeromgeving waarin het onbewuste leerproces wordt gestimuleerd; in de vrije natuur of levende cultuur.

Wat hoort er in een NLP-training?

De pure en kernachtige benadering van Vrije Oogst gaat ook over de vraag: Welke onderwerpen horen er eigenlijk thuis in een NLP Practitioner en Master Practitioner? Ook dit is iets dat wereldwijd een verschillende invulling krijgt. Omdat niemand de waarheid in pacht heeft en deze vraag wel belangrijk is, sluiten wij ons dankbaar aan bij de meerderheid van de NLP Leadership Summit die daar ook in geïnteresseerd is. In januari namen twee van onze trainers in Alicante deel aan de driedaagse Summit die elke twee jaar plaatsvindt.

 
 
Binnen deze groep van toonaangevende senior NLP-trainers is in 2018 een omvangrijke inventarisatie en stemming georganiseerd, om te achterhalen wat volgens de meesten wel en niet in een NLP training thuis hoort. Dit heeft geleid tot een grote lijst van uitgangspunten, begrippen, vaardigheden en technieken en bij elk het percentage van mensen dat vindt dat het wel of juist geen NLP is.

Het Vrije Oogst curriculum en CoreNLP

Uitgaande van een consensus onder onze wereldwijde collega’s in de NLP Leadership Summit, neemt Vrije Oogst elk geval die onderwerpen in het kerncurriculum op waar minimaal 85% van vindt dat het echt NLP is. Bovendien respecteren wij elk van de grondleggers apart door deze kern te verrijken met een aantal unieke onderwerpen. Zowel Pucelik als Bandler en Grinder, waar onze trainers zelf ook door opgeleid zijn, leggen hun eigen accentverschillen die een plek verdienen en het grotere plaatje helpen verduidelijken. Met deze visie op NLP sluiten we aan bij CoreNLP, waar onze trainers ook Fellow van zijn.

NLP Leadership Summit 85% Consensus

Welke onderwerpen uit het onderzoek van de NLP Leadership Summit er bij de 85% consensus horen, is hieronder weergegeven, ofschoon je van het lezen niet veel wijzer zult worden. De echte waarde zal pas ontstaan bij het ervaren en oefenen. (De complete lijst en oorspronkelijke uitslag van het onderzoek zijn beschreven in het verslag van de Summit uit 2018.)

Presuppositions

 • The map is not the territory.
 • Life and mind are systemic processes.
 • The system with the greatest flexibility survives.
 • Structure is more important than content.
 • Experience can be reduced to sensory elements (VAKOG).
 • Submodalities determine the effect of an experience.
 • The meaning of communication is the response elicited.
 • There is no failure, only feedback.
 • If what you are doing does not work, it is useful to do something else.
 • Resistance is a signal of insufficient rapport.
 • People have the resources for the changes they desire.
 • All behaviour has a positive intention.
 • People make the best choices available to them.
 • f one can do it, others can learn to do it.

NLP-Distinctions

 • Sensory Modalities (VAKOG)
 • Submodalities
 • Association vs Dissociation
 • Focus Outside vs Focus Inside, Uptime vs Downtime
 • Analog vs Digital
 • Sensory experience vs Categorisation (Complex Equivalence)
 • Elements of the Structure of Subjective Experience
 • Neuro-Logical Levels
 • Meta Programs (14)

NLP-Skills

 • Recognising, matching and shifting the above mentioned distinctions
 • Anchoring
 • As-if Frame
 • Calibrating Internal States and Processes
 • Ecological check
 • Eye Accessing Cues
 • Leading
 • Meta Model Questions
 • Milton Model Language Patterns
 • Modelling
 • Rapport (Mirroring/Pacing)
 • Strategies
 • Time Lines
 • TOTE Model for Goal Directed Change
 • Utilization
 • Verbal Reframing
 • Well Formed Outcomes

Techniques: Models & Formats

 • Aligning Neuro-Logical Levels Format
 • Aligning Perceptual Positions
 • Change Personal History
 • Changing a Strategy
 • Circle of Excellence
 • Collapsing Anchors
 • Compulsion Blow Out
 • Disney Strategy
 • Eliciting a Resource
 • Future Pacing
 • Metaphor
 • Negotiating Between Parts
 • New Behaviour Generator
 • Reimprinting Format
 • Shifting the Importance of Criteria
 • Six Step Reframing
 • Swish Pattern
 • V-K Dissociation or Phobia Cure
 • V-K Squash
(435 keer bekeken, 1 keer vandaag)