meerdaags prtaktijkprogramma voor scholen

Class Whisperer

Van nachtmerrie naar droomklas?

 Als school wil je een leeromgeving bieden waar leerlingen in gedijen. Waar de docent zijn of haar leerlingen echt ziet, hoort en ervaart, ‘onder’ het mogelijke ‘probleemgedrag’ dat ze vertonen. Een leerkracht die medeverantwoordelijkheid kan nemen voor het gedrag van zijn leerlingen. En meer ontspannen en inspirerend voor de klas staat. Binnen dit programma gaan we uit van de dagelijkse lespraktijk en staan we een of meerdere leerkrachten terzijde. 

 

Dichter bij de lespraktijk

Onze trainingen richten zich op professionele communicatie en persoonlijke ontwikkeling en nodigen uit om op inspirerende locaties even afstand te nemen van de dagelijkse patronen. In sommige situaties kan het meer behulpzaam zijn om die patronen juist in de praktijk goed te observeren en gezamenlijk met een frisse blik te bekijken. ClassWhisperer is een beproefd meerdaags maatwerkprogramma om docenten op de werkvloer bij te staan in een transitie naar een verbeterde lesomgeving, voor docent, leerling en school.

 

Vrije Oogst en het onderwijs

Vrije Oogst wil via het onderwijs een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ‘de mensen van de toekomst’. Wij geloven dat de waarde van het onderwijs voor het grootste deel wordt geleverd door de mensen die voor de klas staan. Door het deze mensen mogelijk te maken beter en meer ontspannen te functioneren, helpen we kinderen zich gezonder te ontwikkelen.
Om deze intenties kracht bij te zetten bieden wij aangepaste tarieven voor trainingen voor mensen die voor de klas staan. En werken wij samen met de ClassWhisperer benadering om binnen scholen een leeromgeving te creëren, waar leerkrachten en leerlingen elkaar wederzijds inspireren en motiveren. 

Vrije Oogst

Zomervreugdweg 3

7251 NX Vorden

085 – 864 0146

info@vrijeoogst.nl

gecertificeerd door:

Nobco

KvK 63252260     BTW 855155851B01     Bank NL11TRIO0390922838